Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24130 15016

Ανακοινώσεις

Το Σάββατο 19/10 συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην Λάρισα

Συνεδριάζει το ερχόμενο Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας,με διευρυμένη σύνθεση, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Την συνεδρίαση θα απασχολήσει η οργάνωση και ανασυγκρότηση των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιών και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Βασικό ζητούμενο είναι «το οργανωμένο αγροτικό κίνημα να αποκτήσει ουσιαστική λειτουργία, να συσπειρώνει στους Συλλόγους, τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων και να παίρνει τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που προβάλει να ικανοποιούνται και να ανακόπτει την νέα επίθεση στην ζωή και το εισόδημα. Να αναδεικνύει όλα τα προβλήματα που απασχολούν την ζωή των κατοίκων στην ύπαιθρο με το δυνάμωμα πρωτοβουλιών και κοινή δράση με το εργατικό κίνημα και τους αυτοαπασχολούμενους»

Επίσης θα συζητηθούν τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, συνέπεια των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεων αλλά και η αναθεώρηση της ΚΑΠ η οποία όπως τονίζουν θα κινηθεί σε ακόμη χειρότερη κατεύθυνση. Στη συνεδρίαση θα ληφθούν επίσης αποφάσεις για αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν μέχρι το τέλος του χρόνου αλλά και για τη διοργάνωση πανελλαδικής σύσκεψης του οργάνου.

Πιστώνεται σταδιακά η 2η εκκαθάριση για Νιτρορύπανση 2018

Ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών 2ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2018 στο πλαίσιο των δράσεων 10.1.4 «Μείωση της ρύπανση του νερού», 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» και 10.1.8 «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ».

Αναλυτικά και σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η 2η εκκαθάριση για τη δράση 10.1.4 ανέρχεται σε 146.635,07 € πανελλαδικά, για τη 10.1.7 το πόσο ανέρχεται σε 9.700,43 € πανελλαδικά και για τη δράση 10.1.8 σε 12.261,60 € πανελλαδικά. Τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Ακολουθούν οι τρεις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη 2η εκκαθάριση πληρωμής δικαιούχων των τριών δράσεων:

10.1.4
10.1.7
10.1.8

Μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες στο τέλος του 2020

Τις βασικές προτεραιότητες της δασικής πολιτικής της κυβέρνησης εστίασε στην ομιλία του στο 19ο Δασολογικό Συνέδριο ο Κωστής Χατζηδάκης.
Στόχος του Υπουργείου, όπως επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης, είναι η υιοθέτηση μιας ολιστικής αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που άπτονται του δασικού τομέα.

Στους άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥπΕΝ είναι η ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών: « Έως σήμερα έχουν θεωρηθεί δασικοί χάρτες που καλύπτουν το 55% της χώρας, εκ των οποίων έχει αναρτηθεί το 52% και κυρωθεί το 44,25%. Στρατηγικός μας στόχος είναι οι υπό κατάρτιση σήμερα δασικοί χάρτες να θεωρηθούν και να αναρτηθούν εντός του Ιανουαρίου 2020, ώστε να υπάρχουν μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες, για όλες τις περιοχές της χώρας, στο τέλος του 2020», σημείωσε ο Κ. Χατζηδάκης.

Σε ό,τι αφορά στα έργα, σημείωσε ότι προχωρούν στην άμεση υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τα δασικά μέτρα της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για συνολικό προϋπολογισμό 245 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από τα οποία όμως - όπως επισήμανε - ακόμα δεν έχει απορροφηθεί τίποτα.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν τη δάσωση γεωργικών γαιών, τα αγροδασικά συστήματα, την πρόληψη και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, τις επενδύσεις και τις προστατευόμενες περιοχές.

Μετασυλλεκτικές πρακτικές στα χωράφια με βαμβάκι

Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν μετασυλλεκτικές πρακτικές στα βαμβακοχώραφα για ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για τις απαραίτητες καλλιεργητικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.

Διαπιστώσεις

Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής. Στις περισσότερες περιοχές του Νομού έχει ολοκληρωθεί το 70-80 % της συγκομιδής ενώ στις υπόλοιπες το 30-40%. Οι αποδόσεις κυμαίνονται γενικώς σε ικανοποιητικά επίπεδα και σε αρκετές περιοχές του Νομού είναι πολύ υψηλές.

Συστάσεις - καλλιεργητικές πρακτικές - μετασυλλεκτικές επεμβάσεις

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού (άρα και οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες) κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το μέγεθος του διαχειμάζοντος πληθυσμού τους.

Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει ως νύμφη εντός του εδάφους. Επομένως όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει και να εξέλθει από το έδαφος την άνοιξη τόσο το καλύτερο για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις κατάλληλες καλλιεργητικές επεμβάσεις αμέσως μετά την συγκομιδή του βάμβακος ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαχειμαζόντων εντόμων.

Τέτοιες καλλιεργητικές επεμβάσεις είναι η άμεση, μετά την συγκομιδή, στελεχοκοπή των βαμβακοφυτειών και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων τους με όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20 - 25 εκατοστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από την στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Άμεση καταστροφή των νυμφών στο έδαφος και στα υπολείμματα των φυτειών Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20 - 25 εκατοστά με επακόλουθο την αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου τους στην επιφάνεια του εδάφους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση άλλων μέσων κατεργασίας του εδάφους όπως ρίπερ, καλλιεργητή, δισκοσβάρνας, κλπ., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνει αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου του πράσινου σκουληκιού. Κατ' αντιστοιχία, η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με την μορφή της προνύμφης σε διάπαυση μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους. Για το λόγο αυτό η στελεχοκοπή, ο ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των καρυδιών και των βαμβακοστελεχών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στην συνέχεια άροση ενσωμάτωσης σε βάθος 20 - 25 εκατοστά όπως παραπάνω είναι το πλέον αποτελεσματικό καλλιεργητικό μέτρο για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού.

 

4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Προηγούμενα Άρθρα