Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24130 15016

Ανακοινώσεις

Αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα έως 20%

Αποδείξεις πληρωμής έως και 20% επί του ετήσιου εισοδήματος θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει οι αγρότες προκειμένου να χτίσουν αφορολόγητο και να γλιτώσουν τον έξτρα φόρο με συντελεστή 22%.

Ειδικότερα, για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ οι αγρότες – σύμφωνα με την στην ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) – θα πρέπει να έχουν κάνει το 10% των συναλλαγών τους με πλαστικό χρήμα ενώ για εισόδημα πάνω από 30.000 το αντίστοιχο ποσοστό θα πρέπει να φτάνει το 20%.
Να σημειωθεί ότι από την Δευτέρα 2 Απριλίου ξκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αφού λήγει η προθεσμία που έχουν οι τράπεζες προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) όλες τις συναλλαγές που διενήργησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2017, μέσω πλαστικού χρήματος ή γενικότερα μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στην συνέχεια θα ξεκινήσει η επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου τα ποσά των τραπεζών να «κουμπώσουν» στους κωδικούς 049 – 050 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) του 2018 που θα πρέπει να συμπληρώσουν φέτος αγρότες, μισθωτοί και συνταξιούχοι. Στους κωδικούς αυτούς οι αγρότες θα δουν αν έχουν εξασφαλίσει την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ για τα περσινά εισοδήματά τους, η οποία οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο.

Όσοι δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών με ηλεκτρονικό χρήμα κινδυνεύουν να πληρώσουν έξτρα φόρο με συντελεστή 22% στις δαπάνες που θα «λείπουν».
Να σημειωθεί ότι το ελάχιστο ποσό των «e-αποδείξεων» που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρυσι οι φορολογούμενοι αγρότες ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:
- 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,
- 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και
- 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ, πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Το αφορολόγητο
Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ως εξής:
- 1.900 ευρώ χωρίς προστατευόμενα τέκνα.
- 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.
- 2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.
- 2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018

Από τις 23 Φεβρουαρίου 2018 ξεκίνησε η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2018 δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Και φέτος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ, σε συνεργασία με την ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο.Ε. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ Δ. - ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Ε., δίνει την δυνατότητα να υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος την δήλωσή του στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών, η προσκόμιση των δικαιολογητικών αλλά και προσέλευση των εδνιαφερομένων, γίνεται απόκλειστικά με ραντεβού.

Δείτε την σχετική δημοσίευση για πληροροφίες επικοινωνίας αλλά και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση

Πληρωμή Συνδεδεμένων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις πληρωμές των Συνδεδεμένων Ενίσχυσεων προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από τις επόμενες ώρες τα χρήματα που πιστώνονται. Συνολικά έχουν καταβληθεί από τον Οργανισμό 191 εκατομ. ευρώ περίπου, με την ειδική ενίσχυση βάμβακος να έχει και τη μερίδα του λέοντος.

Ειδικότερα, κατανέμονται:

- 178.698.569,30 ευρώ σε 43.309 δικαιούχους για την ειδική ενίσχυση Βάμβακος.

- 3.712.180,38 ευρώ σε 7.106 δικαιούχους για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων

- 2.840.173,32 ευρώ σε 817 δικαιούχους για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την Καλλιέργεια Βιομηχανικής Τομάτας

- 112.746,70 ευρώ σε 451 δικαιούχους για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την παράδοση Ροδακίνων προς χυμοποίηση

Επιπλέον, καταβάλλονται και τα υπόλοιπα των Συνδεδεμένων Ενίσχυσεων για την καλλιέργεια:

-Ζαχαρότευτλων, ύψους 9.544,87 ευρώ

-Πρωτεινούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών, ύψους 171.888,80 ευρώ

-Σπαραγγιών, ύψους 43.520,21 ευρώ

-Καρπών με κέλυφος, ύψους 61.874,08 ευρώ

-Πρωτεινούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, ύψους 544.297,67 ευρώ

-Βρώσιμων Οσπρίων, ύψους 205.990,06

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνεται το υπόλοιπο της Βασικής Ενίσχυσης, ύψους 1.262.327,91 ευρώ, του Πρασινίσματος ύψους 922.207,46 ευρώ, και της Ενισχυσης Νέων Γεωργών ύψους 33.141,35 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα Τετάρτη 28/3 θα καταβληθούν οι ενισχύσεις στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους ύψους 1.018.266,49 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ypaithros

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση

Και οι νεοεισερχόμενοι με λογιστικά βιβλία

Διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εξέδωσε το Τμήμα υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Όπως διευκρινίζεται, για να χαρακτηριστεί κάποιος ως νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, εκτός από αυτό του κριτηρίου του εισοδήματος και εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), έως δύο χρόνια από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας, αρκεί να υποβάλλει Υ.Δ του ν. 1599/1986 (A΄ 75), όπως ορίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις. Επομένως και ο νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Συγκεκριμένα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί , αναφορικά με το παραπάνω θέμα, ισχύουν τα ακόλουθα.

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης, μεταξύ αυτών και η υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

β) Επίσης με τις διατάξεις της παρ.5, περ. α) και β) του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου, για να χαρακτηριστεί κάποιος ως νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, εκτός από αυτό του κριτηρίου του εισοδήματος και εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), έως δύο χρόνια από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας, αρκεί να υποβάλλει Υ.Δ του ν. 1599/1986 (A΄ 75), όπως ορίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις. Επομένως και ο νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων.

γ) Περαιτέρω με το 1289/70109/28-06-2017 ΑΔΑ: ΩΛΔΞ4653ΠΓ-ΓΔ9 έγγραφο της υπηρεσίας μας, δίδονται διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων.
Εκ των παραπάνω διαλαμβανομένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, επομένως και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με το1289/70109/28-06-2017 έγγραφο μας, εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου του εισοδήματος.

δ) Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι έως την έναρξη υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2017 για την χορήγηση βεβαίωσης στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, θα λαμβάνεται υπόψη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, (δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους 2017 με τα φορολογικά στοιχεία του 2016 και με την έναρξη υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2017 θα λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2017 ή ΟΣΔΕ 2018 εάν υποβάλλεται για πρώτη φορά. Σε εξαιρετικές και επείγουσες μόνο περιπτώσεις, (περιπτώσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων, μεταβιβάσεις, διαθήκες, κτλ) και εφόσον κατατίθεται δήλωση ΟΣΔΕ για πρώτη φορά, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το ΟΣΔΕ 2018 με φορολογικά στοιχεία του 2016 για το διάστημα έως την έναρξη των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2017.

ΠΗΓΗeasmn-press

Πρόσφατα Άρθρα |Προηγούμενα Άρθρα