Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24130 15016

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Μούσιος Απόστολος του Κων/νου
Πρόεδρος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.
  • Δημόπουλος Γρηγόριος του Ζήση
Αντιπρόεδρος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.
  • Σβερώνης Αθανάσιος του Τριανταφύλλου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.
  • Γκέμας Νικόλαος του Κων/νου
Ταμίας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.
  • Αραμπατζής Ιωάννης του Θεοφάνη
Μέλος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μούσιος Απόστολος του Κων/νου

Πρόερδος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Τσιάντος Κων/νος του Βασιλείου

Αντιπρόερδος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Σβερώνης Αθανάσιος του Τριανταφύλλου

Γενικός Γραμματέας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Γκέμας Νικόλαος του Κων/νου

Ταμίας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Δημόπουλος Γρηγόριος του Ζήση

Μέλος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.