Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24130 15016

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ - Λίγα λόγια για τον Συνεταιρισμό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ ιδρύθηκε το 2013 στην ιστορική περιοχή του Κιλελέρ και σκοπεύει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τομέα των τροφίμων και της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Στόχος μας είναι αφενός η εξυπηρέτηση των παραγωγών της περιοχής μας προσφέροντας στα προϊόντα τους υπεραξία αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισής τους και αφετέρου η προσφορά στον καταναλωτή αγνών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων.

Σε αυτά τα πλαίσια συμμετέχουμε σε σειρά κοινοτικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην δημιουργία υποδομών και οργάνωσης, καθώς και στην βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Τα προϊόντα μας παράγονται αποκλειστικά στην «Θεσσαλική Γη» και φέρουν τον ομώνυμο διακριτικό τίτλο ο οποίος επιδιώκουμε σύντομα να αποτελεί συνώνυμο των αγνών προϊόντων.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Συνεταιρισμός στα μέλη του και όχι μόνο, έχουν να κάνουν με την επιστημονική υποστήριξή των καλλιεργειών τους, αλλά και με την τεχνικοοικονομική υποστήριξη της ατομικής τους επιχείρησης.

Ο Συνεταιρισμός μας λειτουργεί βάσει ενός σύγχρονου Καταστατικού, βασισμένου στο νέο νόμο περί αγροτικών οργανώσεων (ν.4015 του 2011), καθώς και ενός Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που λαμβάνει υπόψη όλους τους μοντέρνους κανόνες οργάνωσης μιας επιχείρησης.

Τα βασικά όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση των μελών του (βλέπε Μητρώο μελών ΑΣ Κιλελέρ). Προβλέπεται, όμως, η σύσταση επιμέρους Ομάδων Παραγωγών για τα προϊόντα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με τη λειτουργία Διαχειριστικών Επιτροπών και υπευθύνων παραγωγής και πώλησης των προϊόντων αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μούσιος Απόστολος του Κων/νου

Πρόερδος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Τσιάντος Κων/νος του Βασιλείου

Αντιπρόερδος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Σβερώνης Αθανάσιος του Τριανταφύλλου

Γενικός Γραμματέας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Γκέμας Νικόλαος του Κων/νου

Ταμίας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Δημόπουλος Γρηγόριος του Ζήση

Μέλος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.