Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24130 15016

Ισολογισμός 2014 - 2013

Ισολογισμός 2014 - 2013

Κατεβάστε το αρχείο ισολογισμού από εδώ

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2015

Κατεβάστε το αρχείο ισολογισμού από εδώ.

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε το αρχείο ισολογισμού από εδώ

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2017

Κατεβάστε το αρχείο ισολογισμού από εδώ

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018

Κατεβάστε το αρχείο ισολογισμού από εδώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μούσιος Απόστολος του Κων/νου

Πρόερδος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Τσιάντος Κων/νος του Βασιλείου

Αντιπρόερδος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Σβερώνης Αθανάσιος του Τριανταφύλλου

Γενικός Γραμματέας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Γκέμας Νικόλαος του Κων/νου

Ταμίας ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.

Δημόπουλος Γρηγόριος του Ζήση

Μέλος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλελέρ.